Vi utfordrer leirdueskyting slik du kjenner den

Vår visjon er å gjøre leirduesporten digital og innovativ, hvor alle uansett alder og nivå blir ivaretatt.

SkeetTracer

Vi skaper en helt ny skytteropplevelse, som vil gi brukerne en unik innsikt i egne prestasjoner og ferdigheter. Vi utvikler systemet SkeetTracer! SkeetTracer er en totalløsning for leirdueskyting som har en rekke unike funksjoner.

Travision har et høyt fokus på sluttbrukern, hvor brukeropplevelsene står i sentrum. Det er viktig for oss at brukernes ønsker og behov blir i varetatt! Sammen med skytterne utvikler vi morgendagens løsninger.